GRAND PLASTIC SURGERY โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ - ทำให้เส้นเป็นกฎทอง! ศัลยกรรมขากรรไกรที่แกรนด์

ทำให้เส้นเป็นกฎทอง!  ศัลยกรรมขากรรไกรที่แกรนด์

HOW? วิธีการศัลยกรรมขากรรไกรสําหรับใบหน้ายาวที่แกรนด์

ศัลยกรรมขากรรไกร (ทําศัลยกรรมขากรรไกรสําหรับ

ใบหน้ายาว ในขณะที่ความยาวรวมเป็นยาวมากและคางก็ยื่นอยู่)


① ที่ขากรรไกรบน โดยตัดแนวนอนกระดูกขากรรไกรบน จึงทําให้กระดูกขากรรไกรจะย้ายขึ้นด้านบน

② ที่ขากรรไกรล่าง โดยใช้SSRO(Sagittal split ramus osteotomy) จึงทําให้ขากรรไกรล่างจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้่า

③ โดยทําศัลยกรรมเพิ่มปลายขากรรไกร จึงทําให้ลดความยาวของใบหน้า

ศัลยกรรมปลายขากรรไกร (นอกเหนือไปจากศัลยกรรมขากรรไกรสําหรับใบหน้ายาว โดยทําเพิ่มศัลยกรรมปลายขากรรไกร จึงทําให้ลดความยาวของใบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ)


ที่แกรนด์ โดยทําให้ย้อนกลับเพียงแต่ปลายคางข้างหน้า ดังนั้นไม่มีความรู้สึกของขากรรไกรที่จะกว้างขึ้น หลังการผ่าตัด แล้งก็เชื่อมต่อคางกับด้านหลังตามธรรมชาติ จึงสามารถคาดหวังผลใบหน้ารูปไข่

เส้นหักกระดูกสูงกว่าศัลยกรรมขากรรไกรทั่วไป แทนที่จะไม่ใส่เพียงแต่ปลายขากรรไกรลงไปใน แต่กลับเคลื่อนปลายขากรรไกรไปข้างหลัง โดยรวมแล้ว จึงสามารถเพิ่มผล

                                     

- ในกรณีหน้ายาว
ในกรณีปลายขากรรไกรออกมายู่
ในกรณีใบหน้าด้านล่างกับคางทั้งยาว มองเหงือกได้เมื่อหัวเราะ
ในกรณีคางยาวและขนาดใหญ่ก็กว้างขวางโดยรวมแล้ว 
ในกรณีขากรรไกรล่างขึ้น  ภาคกลางใบหน้ายุบอยู่
ในกรณีคางยื่น พร้อมด้วยความไม่สมดุลบนใบหน้า
ในกรณีคางยื่นและสบฟันผิดปกติ


No comments:

Post a comment