GRAND PLASTIC SURGERY โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ - รูปในวันสัมมนาปรึกษาศัลยกรรมที่ไทขของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์

สัมมนาปรึกษาศัลยกรรมที่ไทยของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
เสร็จสิ้นไปด้วยดีค่ะ

อันนี้เป็นรูปบรรยากาศในวันสัมมนาปรึกษาศัลยกรรมที่ไทยค่ะ

ลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาของรพ.แกรนด์เป็นจำนวนมากค่ะ

คุณเสียดายที่ไม่สามารถเข้าร่วมปรึกษาที่ไทยของรพ.แกรนด์ไหมคะ

ถ้าอย่างนั้น สามารถปรึกษาทางออนไลน์ได้ค่ะ อิอิ

อย่างไรก็ตาม

ลูกค้าที่เข้ามา ทุกคนชมว่า
ล่ามไทยของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์พูดภาษาไทยเก่งมากค่ะ

ทีมไทยของเรา มีสมาชิก 5 คนค่ะ

คนไทย 1 คน
คนเกาหลีแต่เกิดที่ไทย 1 คน
คนเกาหลีแต่เรียนที่เชียงใหม่ก็เลยสามารถพูดภาษาเหนือได้ 1 คน
คนเกาหลีแต่เรียนภาษาไทยที่เกาหลี 2 คนค่ะ

ทุกคนอยากเห็นตัวจริงเสียงจริงของเรา ใช่ไหมคะ
ถ้าอย่างนั้น มาโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์อยู่ทีเกาหลีนะคะ
อีกอย่างนึงว่า ถ้าคุณสนใจการทำศัลยกรรมที่เกาหลี
และต้องการปรึกษาก่อนบินมาเกาหลี

กรุณาติดต่อกับทีมไทยของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์นะคะ


No comments:

Post a comment