**HOW TO ศัลยกรรมสันจมูกและปลาย**


ศัลยกรรมสันและปลายจมูกแบบ 
GRAND PLASTIC SURGERY
ศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูกที่แกรนด์ คือ
การศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูก ของแกรนด์จะ ทำให้สันจมูก
และปลายเชิดขึ้นไม่มาก โดยจะทำทรงจมูก ให้ดูเป็นธรรมชาติ
การศัลยกรรมสันจมูก+ ปลายจมูกที่แกรนด์จึงได้รับความนิยม
และ มีชื่อเสียงมากในประเทศเกาหลี(องศาของรูปทรงจมูกที่เหมาะสม)

และนอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ยังใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มากประสบการณ์ จึงสามารถไว้ใจได้ถึง
ความปลอดภัย และ ผลลัพท์ที่น่าพึ่งพอใจหลังการศัลยกรรม

ทำไมต้องศัลยกรรมสันจมูก + ปลายจมูก
ที่ แกรนด์
การทำจมูก จะมีผลต่อใบหน้าค่อนข้างมาก แกรนด์จึงต้องทำการ 
วิเคราะห์สันจมูก และ ปลายจมูก ให้ได้มุม,มิติ และสัดส่วนที่
สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเราเรียกวิธีการศัลยกรรมจมูกแบบนี้ว่า 
การศัลยกรรมสัน + ปลายของแกรนด์


  • วัสดุระหว่างบริเวณสันจมูกกับปลายจมูกจะไม่เหมือนกัน
  • วิเคราห์อย่างละเอียดโดยการสแกนโครงหน้าด้วยระบบ 3D-CT
  • สันจมูก จะใช้ซิลิโคนชนิดต่างๆที่เหมาะสมโดยจะทำให้สันจมูกยกและเชิดขึ้นอย่างสวยงาม
  • ปลายจมูก จะใช้กระดูกอ่อนที่มีอยู่ในจมูก หรือกระดุกอ่อนที่อยู่ในใบหู ทำให้จมูกโด่ง แลดูเป็นธรรมชาติ
กรณีที่ต้องมัดกระดูกอ่อนปลายจมูก คือ 

  • ปลายจมูกที่มีรูปทรงจมูกปกติ
  • ต้องเพิ่มความสูงของปลายจมูก
  • ต้องการตั้งปลายจมูกให้แข็งแรงและเพิ่มความสูงของปลายจมูกด้วย
  • จมูกดูแบนไม่ยกขึ้นเป็นทรง


แกรนด์จะผ่าตัดศัลยกรรมจมูก โดยใช้วัสดุคุณภาพ และเหมาะสมกับจมูกของแต่ละบุคคล
ส่วนสันจมูกจะใช้ซิลิคอนหรือกอร์เท็กซ์ และส่วนปลายจมูกจะใช้ กระดูกอ่อนที่จมูก กระดูกอ่อนที่หู ของตนเอง (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยลังจากที่ดูรูปทรงจมูก ความหนาของจมูก จะขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละบุคคล)No comments:

Post a comment