GRAND PLASTIC SURGERY โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ - หลังศัลยกรรมของคุณปลา


ว้าววว~~ เป็นไงบ้างคะ
เปลี่ยนไปมากใช่ไหมคะ 
หน้าของคุณปลาดูมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นและดูเด็กลงใช่ไหมคะไม่ว่าเธอจะเริ่มถ่ายรูปด้านไหนๆ ก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะตั้งแต่เรื่องของการดีไซน์คุณหมอเป็นกันเองและน่ารักมากๆค่ะ ทำให้คนไข้สามารถกล้าบอกถึงความต้องการของตัวเองเพื่อที่จะสามารถได้ผลการผ่าตัดที่ตรงตามความต้องการของคนไข้ดีไซน์เสร็จแล้วขอภาพที่ระลึกกับคุณหมอซักภาพ
ก่อนมุ่งสู่ห้องผ่าตัด หลังผ่าตัดคุณหมอก็ติดตามผล อาการหลังผาตัดอย่างต่อเนื่องทำให้รู้สึกสบายใจมากเลยค่ะ เป็นไงคะ ฉันพอใจมากๆค่ะ

No comments:

Post a comment