GRAND PLASTIC SURGERY โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ - Selfie, Before&After รูปก่อนหลังของคนไข้ที่ทำสัลยกรรมหน้าอกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ (ศัลยกรรมหน้าอกเกาหลี)
รูปก่อนหลังของคนไข้ที่ทำศัลยกรรมหน้าอก
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์คนไข้นี้ เมื่อก่อนที่ทำหน้าอก ถ้าไม่ใส่ชุดชั้นใน บราก็
ใครๆไม่รู้ว่า เธอใส่หรือไม่ใส่
เพราะว่า โดยปกติหน้าอกของเธอเล็กมากๆ จนถึงไม่ใส่บราก็
ไม่มีปัญหาเลย

ลคนี้ได้มีเคลียดมากๆ จึงตัดสินใจการทำศัลยกรรมหน้าอก
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ของเรา

หลัง 3 เดือน เธอดูพอใจมาก
เพราะว่าหน้าอกของเธอเปลี่ยนเลย
หน้าอกที่ใหญ่ขึ้นและสวยขึ้นของเธอทำให้
บอดี้ไลน์สวยและเรียวกว่า

เธอบอกว่า ก่อนที่ทำศัลยกรรมหน้าอก
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
ไม่เคยใส่เสื้อแบบsexyเลย
และได้รู้สึกอิจฉา เมื่อดูผู้หญิงที่มีหน้าอกมีวอลลุ่ม

ช่วงนี้ ลกค้าผู้ญิงทั่วๆเอเชียมาโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
ทำหน้าอก

หากท่านก็สยใจศัลยกรรมหน้าอกเกาหลีหรือไม่ก็
ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมหน้าอก
กรุณาติดต่อทีมไทยของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์นะคะ

วิธีการติดต่อกับทีมไทยของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
อยู่ด้านล่างค่ะ

No comments:

Post a comment