GRAND PLASTIC SURGERY โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ - รีวิว, รูปก่อนหลังของคนที่ทำศัลยกรรมจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ (ศัลยกรรมจมูก)
ถ้าจมูกโด่งขึ้น คุณก็สวยขึ้นค่ะ จริงๆๆๆๆๆๆ

สวสัดีค่ะ
ล่ามไทยของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ค่ะ

วันนี้ หนูจะแนะนำการทำศัลยกรรมจมูก
ของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ในเกาหลีให้คุณค่ะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์มีชื่อเสียงด้านการทำศัลยกรรมจมูก
ถึงกับทำให้ดาราเกาหลีทำจมูกมากที่แกรนด์

เหตุผลที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์มีชื่อดังด้าน
การทำศัลยกรรมจมูกในทั่วเอเชียก็คือ
ทำศัลยกรรมจมูกแบบธรรมชาติและทำจมูกเหมาะสมกับแต่ละบุคคล


รูปนี้เป็นรูปก่อนหลังของคนไข้ที่ทำศัลยกรรมจมูก
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ของเราค่ะ

พวกเราเห็นชัดเจนว่า สันจมูกของลคนี้โด่งขึ้นค่ะ

ในกรณีการทำศัลยกรรมทำจมูกโดยโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
ทำสันจมูกกับปลายจมูกพร้อมกันค่ะ

จึงสามารถทำให้สันจมูกที่ไม่มีมิติเปลี่ยนเป็นจมูกโด่ง
และปลายจมูกที่หนาเปลี่ยนเป็นปลายจมูกที่เรียว
และสวยงามพร้อมกันค่ะ

จากรูปอยู่ข้างบน
พวกเราสามารถเห็นว่า เปลี่ยนจากจมูกที่ไม่มีรูปทรงเป็นจมูกที่เรียว

งั้นมีข้อดีอะไรบ้างหลังจากการทำศัลยกรรมจมูก
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
สามารถปรับสันจมูกและปลายจมูกทีเดียวกัน
จึงทำให้จมูกมีรูปทรงสวยโด่งและดูธรรมชาติแล้ว

แกรนด์จะหาความสูงที่เหมาะกับแต่ละบุคคลให้
จึงจะทำให้หน้าตาชัดขึ้น

แล้วก็ ในกรณีการทำศัลยกรรมปลายจมูก
สามารถจะให้ปลายจมูกสูงขึ้นน้อย
จะทำศัลยกรรม 1:1ให้เหมาะกับตยเอง
จึงทำปลายจมูกให้โด่งสวย

หากคุณก็สนใจเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมจมูก
และอยากรู้ราคาศัลยกรรมของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
รายละเอียด
กรุณาติดต่อกับทีมไทยของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์นะคะ
No comments:

Post a comment