ซูจี อวดเสน่ห์แห่งความงามในชุดฮันบกผ่านนิตยสาร '1st Look' (ที่มา: TLC บันเทิงเกาหลี)ซูจี สวมชุดฮันบกสีขาวอวดเสน่ห์ความงามที่ใสบริสุทธิ์
ผ่านนิตยสาร '1st Look'
พร้อมถ่ายทอดภาพลักษณ์ ตัวละคร
จินแชซอน ในภาพยนคร์เรื่อง 'Dorihwaga'
ที่เธอนำแสดงผสมผสานกับตัวตนของเธอเองออกมาได้
อย่างงดงาม

'Dorihwaga' เข้าฉาย 25 พฤศัจิกายน ในเกาหลีใต้
ที่มา: pingbook.com

No comments:

Post a comment