GRAND PLASTIC SURGERY โรงพยาบาลศัลยกรรมฉแกรนด์ - รีวิว


คนนี้ คุณแฟรนไดัรับการผ่าตัดคางและฉีดไขมัน
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ค่าา

ในกรณีคางมีซีลิโคลแท่งใหญ่
และไม่สวยหรือหย่อนลง

เหมือนแฟรนตอนก่อนทำการผ่าตัด
สามารถแก้ให้สวยขึ้น ธรรมชาติขึ้น อ่อนหวานขึ้นได้ค่ะ

ท่านใดอยากปรึกษาเรื่อศัลยกรรมที่เกาหลี
สามารถติดต่อมาปรึกษาได้ค่ะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์หวังว่า
คุณแฟรนจะเป็นนักแสดงที่ทุกๆคนชอบกันค่ะ
No comments:

Post a comment