พระราชวัง Changdeokgung palaceที่น่าท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลี (ที่มา: Korea Tourism Organization Thailand ใน facebook)
พระราชวัง changdeokgung palaceเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ที่แนะนำ หากคุณไปกรุงโซลครั้งแรก

สถานที่นี้ได้รับเป็นหนึ่งในมรดกโลก UNESCO
ซึ่ง สถานที่แห่งนี้ได้รับการดูแลบูรณะอย่างดี

เพื่อนๆที่แวะไปสถานที่แห่งนี้จะได้เรียนรู้กับสถาปัตย์
ของพระราชวังเกาหลีมากขึ้นค่ะที่มา: Korea Tourism Organization Thailand ใน facebook

No comments:

Post a comment