GRAND PLASTIC SURGERY โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ - รูปก่อนหลัง (ศัลยกรรมจมูก)รูปก่อนหลังของคนที่ทำศัลยกรรมจมูก
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์

คุณเคนรู้สึกว่า อยากเปลี่ยนจมูกไหมคะ

ถ้ารูปจมูกเปลี่ยนนิดๆหน่อยก็ สวยขึ้นมากค่ะ
ได้ยินว่า หากจมูกโดง หน้าตาดูมิติมากกว่า

หากคุณก็อยากใบหน้าตาที่ดูมิติ
หรือไม่ก็อยากมีจมูกที่โด่งเหมือนดารา

ไม่ต้องรู้สึกลังเล 
โปรดติดต่อทีมไทยของโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์นะค่ะ

คุณสามารถปรึกษาทางออนไลน์ได้ค่ะ

No comments:

Post a comment