GRAND PLASTIC SURGERY โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ - โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ได้เซ็นสัญญาMOUกับสถาบัณพยาบาลรวมทั้งหมด3แห่ง ณคีร์กีซธาน
โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ได้เซ็นสัญญาMOUกับสถาบัณพยาบาลรวมทั้งหมด3แห่ง ณคีร์กีซธาน
ในวันที่ 21 โรงพยาบาลแกรนด์ได้ประกาศว่าในวันที่13-15ที่ผ่านมา ร.พ.ศัลยกรรมแกรนด์ (นพ.ใหญ่ ลี เซฮวัน)ได้เยี่ยมประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ เพื่อเซ็นสัญญาMOUกับ สถาบันพยาบาล 3แห่ง
ด้วยการเซ็นสัญญาครั้งนี้  ร.พ.ศัลยกรรมแกรนด์ 


จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการศัลยกรรมของเกาหลี  
มอบโอกาศให้แพทย์ประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ เพื่อที่จะให้มีความสามารถในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการพยาบาลอย่างระดับสูง  
จะรับการเรียกร้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไข้ที่ไม่สามารถรักษาในประเทศได้


อีกอย่างโดยพาะ ร.พ.ศัลยกรรมแกรนด์ ได้สัญญาที่จะสร้างความสัพภัณธ์มิตรไมตรีและ แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดและประสบการณ์ และจะช่วยเหลือให้สิ่งแวดล้อมทางพยาบาลของประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ ให้ดีขึ้นอีกระดับ
อิเตอร์วิวของสื่อมวงคลของประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ . นพ.คิม จงโดจากโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์(แผนกศัลยกรรมความงาม)ได้กล่าวว่า  "อยากจะพิสูจน์ว่า  ร.พ.ศัลยกรรมแกรนด์  สามารถเสริมความงามทั้งด้านในและนอก โดยการศัลยกรรม"
อกจากนั้น ในระหว่างที่ รพ.ศัลยกรรมแกรนด์เยี่ยมอยู่ในประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ  ทางรพ.ได้ร่วมเวลาด้วยกันกับ รพศัลยกรรม แพทย์แผนกผิวหนัง และ เจ้าหน้าที่เกี่นวข้อง เพี่อที่จะทราบเทรนด์ของการศัลยกรรมของเกาหลี. และได้นำเสนอความมุ่งมาดปรารถนาว่าจะเป็นความสามารถในการแข่งขันของเทคโนโลยีสุขภาพพยาบาลพิเศษโดยเฉพาะของประเทศเกาหลีใต้และจะเป็นศูนย์พยาบาลที่ได้รับความยอมรับจากทั่วโลก

No comments:

Post a comment