GRAND PLASTIC SURGERY โรงพยาบาาลศัลยกรรมแกรนด์ - ภริยาประธานาธิบดีจากประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์ในเกาหลี
ภริยาประธานาธิบดีจากประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ ใด้สัมภาษณ์งานเลี้ยงอาหารกลางวันกับ โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์
ในวันที่13-15ที่ผ่านมา นพ.คิม จงโด กับ เจ้าหน้าที่จากร.พ.ศัลยกรรมแกรนด์ (นพ.ใหญ่ ลี เซฮวัน)ได้เยี่ยมพีชเคก ซึ่งเป็นเมีองหลวงของ ประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ เพื่อเซ็นสัญญาMOUกับ สถาบันพยาบาล 3แห่ง
การเยี่ยมครั้งที่ผ่านมานี้ ร.พ.แกรนด์ได้เซ็นสัญญาMOU พร้อมเสนอเทคโนโลยีสุขภาพพพยาบาลที่เยี่ยมยอดของประเทศเกาหลีใต้ และได้ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความร่วมมือของแผนกศัลยกรรมความงามของทั้ง2ประเทศให้แก่ ภริยาประธานาธิบดีจากประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับศรฐกิจและการเมืองของประเทศ
ภริยาประธานาธิบดีRaisa Atambayev ที่มีประสบการณ์คยเป็นแพทย์มาก่อนได้แสดงความสนใจให้กับ เทคโนโลยีและการบริการทางสุขภาพพยาบาลขั้นสูง ที่ได้รับความยอมรับอยู่ทั่วโลกสิ่งที่ภริยาประธานาธิบดีสนใจโดยเฉพาะคือความสามารถในการแข่งขันของเทคโนโลยีสุขภาพพยาบาลพิเศษโดยเฉพาะของประเทศเกาหลีใต้และแสดงความสนใจให้ความหวังกับ ร.พ.ศัลยกรรมแกรนด์ที่ได้เซ็นสัญญาMOUกับสถาบันพยาบาลของประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ
ในวันประชุมที่ผ่านมา ภริยาประธานาธิบดีRaisa Atambaevaได้กล่าวว่า "อยากให้มีเทคโนโลยีสุขภาพพยาบาลอย่างร.พ.ศัลยกรรมแกรนด์ ติดตั้งในรพ.ประเทศของนางด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะให้ประชาชนของภูมิภาคคีร์กีซธานได้รับการบริการระดับขั้นสูงเช่นกัน"
นพ.ใหญ่ ลี เซฮวัน จากร.พ.ศัลยกรรมแกรนด์ ได้กล่าวว่า  "อยากให้เป็นโอกาศที่สามารถเติบโตขึ้นได้โดยการสร้างความสัพภัณธ์มิตรไมตรีร.พ.ศัลยกรรมของภูมิภาคคีร์กีซธานการเยี่ยมครั้งผ่านการเยี่ยมครั้งนี้"

ในขณะที่ ร.พ.ศัลยกรรมแกรนด์ได้เซ็นสัญญาMOUกับ สมาคมวิชาการศัลยกรรมความงาม, ร.พGreen Clinic และร.พ.ศัลยกรรมโอมือรูจาโคพึ รวมทั้งหมด3แห่ง. ต่อจากการเซ็นสัญญานี้จะมีการร่วมมือซึ่งกันและกันในกิจกรรมหลากหลายเช่น การรัษา การวิจัย การศึกษาและ การบนนยายในด้านศัลยกรรมความงามในอนาคต.No comments:

Post a comment